Högalidsgatan

Projekt Muttern 16

Denna råvindsombyggnation innefattade 4 st. lägenheter på totalt 405 kvm.
Samt nybyggnation av 1 hiss i befintlig trappspindel och höjning till vindsplanet av 2 hissar.