Karlavägen

Ombyggnad av f.d. Hotell Östermalm, till 3st lägenheter om totalt 450 kvm