Karlavägen

Projekt: Fanan 4

Byggnation av 2 vindslägenheter 147 kvm och 95 kvm.
Nyinstallation av 2 st hissar.
Renovering av källarförråd.
Rivning av plåtfasad, putsning av fasad.