Torsgatan

Projekt: Verdandi 8

Byggnation av 2 st. vindslägenheter på 100kvm styck.
Upphöjning av hiss till vindsplan, samt renovering av hiss.