Installation Av Hissar

I vårt arbete med Vindsbyggnationer så har det oftast ställts krav på att det ska finnas hiss upp till vindsvåningen p.g.a gällande tillgänglighetskrav vid nybyggnationer.

Efter ett antal hissinstallationer insåg vi att vi ville göra jobbet själva då det blev lättare för oss att styra projektens gång och inte vara så beroende av andra när det handlar om tidsplanering och projektens fortskridande.

Arbeten som stålkonstruktioner och rivning av trappor utför vi nu själva, med så gott resultat att vi nu blir anlitade av hissinstallationsföretag för att utföra dessa arbeten åt dem.

Stålkonstruktion till hiss i trappspindel.

Avbärning av trapp.

Hela Stålkonstrukrionen och rivningen av trappsindeln är klar.

Intäckning av trapphus för att skydda från
vattensågning och borrning