Råvind köpes

Outnyttjade lokaler köpes

Har din bostadsrättsförening en yta som står outnyttjad? Det kan röra sig om en råvind, lokal, tvättstuga, en gammal förskola m.m.

Vill ni sälja er råvind?

RIMA AB har sedan 2003 inriktat sig på att köpa råvindsytor och andra outnyttjade lokalytor. I samråd med bostadsrättsföreningar och fastighetsägare förädlar vi byggnaden genom att göra en annars oattraktiv och ej inkomstbringande yta produktiv och ökar fastighetens värde. Vi har utfört ett 50-tal lokalombyggnader i Stockholm genom åren och står gärna för goda råd och idéer vid fastighetsförädling till bostadsrättsföreningar.

Inriktade på Råvindskonverteringar

Användandet av samma entreprenör för att utföra övriga åtgärder på fastigheten under vindsbyggnationen har många fördelar både ekonomiskt och ur samordningssynpunkt.