Renovering av gårdsbjälklag.

I all större utsträckning får stadens fastighetsägare erfara att deras gårdsbjälklag behöver åtgärdas, det är en åtgärd som kräver ett gott samarbete med fastighetsägaren och dom boende då det är ett moment som anses mycket störande.

Med våran erfarenhet av att jobba med Vindsvåningar i bostadsföreningar så har vi etablerat en god kunskap och god kännedom om hur man ska bemöta och ta hand om dom problemen som kan uppstå när man jobbar i fastigheter med många boenden.

RIMA utför självklart även renoveringar av gårdsbjälklag som egna entreprenader.